TKP på Facebook Facebook

Bandtransportör TF100

Transportör som lämpar sig för låga godsvikter. Sidomonterad växelmotor vilket möjliggör väldigt små bandbredder. Benstöd och sidokanter anpassas till kundens önskemål.

 


 

Teleskoptransportör

 

Konstruktionen bygger på samma principer som TF100 och lämpar sig för samma godstyper. Längden justeras elektriskt och kan låsas var som helst i slaget. Användningsområdena kan delas in i två huvudkategorier. Antigen används den för att hämta gods i maskiner som måste slutas eller använda den volym som upptas av transportören under vissa tidsintervaller, eller används den som en flexibel plattform då kraven på produktionen varier kraftigt. I det senare fallet är transportören oftast monterad på en vagn med möjlighet att justera transporthöjd och stigning.

 


 

Bandtransportör TF120

Flexibel konstruktion som kan fås i en mängd utförande och med de flesta bandtyper. Lämpar sig för både medeltung och tung hantering.


Några exempel på olika utförande:

Reversibel drift
Svanhals
Dämpande glidbädd
Sidokanter anpassade för aktuellt gods
Undre spännstation

 


 

Bandtransportörserie TE

Vår familj av bandtransportörer som drivs av eltrummor kan fås med trummdiametrar i intervallet Ø50-Ø214,5mm. Detta betyder att de flesta godstyper kan hanteras inom ramen för detta koncept.