TKP på Facebook Facebook

ReDrop2

redrop1

ReDrop 2 är ett danskutvecklat källsorteringsystem som utformats speciellt för sortering av avfall i två fraktioner på fastigheter med sopschakt för till exempel bioavfall "gröna avfall" och restavfall.

 

ReDrop 2 kan även användas för distribution av avfallet i en rad uppsamlingsenheter. Här fylls den första enheten upp tills den är full, då flyttas tratten automatiskt över till den andra enheten.

 

 

 

Teknisk information:

För teknisk information, se informationsblad längre ner på sidan!.

 

Bild exempel:

images/redrop/redrop1.JPG
images/redrop/redrop2.JPG
images/redrop/redrop3.JPG
images/redrop/redrop4.jpg

 

Ytterligare information:

Informationsblad:

pdf ico  Informationsblad med teknisk information