TKP på Facebook Facebook

Produkter

Vi har ett brett sortiment av standardlösningar som alla har det gemensamt att de är lätta att anpassa efter kundspecifika behov. De flesta transportörer kan fås i såväl rostfritt som svart utförande. Våra bandtransportörer kan förses med en mängd bandtyper. De flesta kan sorteras inom någon av huvudgrupperna nedan:

  • Släta band
  • Profilerade band
  • Plastlamellband
  • Ståltrådsband

 

Banden kan förses med medbringare och rörliga sidokanter i olika dimensioner. Nedan visas en översikt av våra mest efterfrågade transportörer.

 


 

Bandtransportör TF100

TF100

Transportör som lämpar sig för låga godsvikter. Sidomonterad växelmotor vilket möjliggör väldigt små bandbredder. Benstöd och sidokanter anpassas till kundens önskemål.

 


 

Teleskoptransportör

TeleskopKonstruktionen bygger på samma principer som TF100 och lämpar sig för samma godstyper. Längden justeras elektriskt och kan låsas var som helst i slaget. Användningsområdena kan delas in i två huvudkategorier. Antigen används den för att hämta gods i maskiner som måste slutas eller använda den volym som upptas av transportören under vissa tidsintervaller, eller används den som en flexibel plattform då kraven på produktionen varierar kraftigt. I det senare fallet är transportören oftast monterad på en vagn med möjlighet att justera transporthöjd och stigning.

 


 

Bandtransportör TF120TF120

Flexibel konstruktion som kan fås i en mängd utförande och med de flesta bandtyper. Lämpar sig för både medeltung och tung hantering.

Några exempel på olika utförande:

Reversibel drift
Svanhals
Dämpande glidbädd
Sidokanter anpassade för aktuellt gods
Undre spännstation

 


 

Bandtransportörserie TE

 

Trummotor

Vår familj av bandtransportörer som drivs av eltrummor kan fås med trummdiametrar i intervallet ø50-ø214,5mm. Detta betyder att de flesta godstyper kan hanteras inom ramen för detta koncept.

 


 

Bulktransportör

RS Trp

Våra bulktransportörer kan fås i längder upp till 30m och med alla standardbandbredder. Tillbehör såsom skrapor, borstar, pålastningslådor, rostfria sektioner och dämpelement finns att tillgå.

 


 

RullbanorRullbanesystem5

 

Vi har ett komplett system för materialhantering på pall. Våra olika rullbanor lämpar sig för att hantera godsvikter i intervallet 50-6000kg. Ovan ges ett smakprov ur vårt sortiment.
1.) Pallmagasin, justerbart eller fast

2.) Kedjedriven rullbana.

3.) Transfervagn för transport i sidled.

4.) Vridbord för vridrörelse i intervallet 0° ± 90°

 


 

KulbordKulbord

Kulbord lämpar sig för att hantera gods med hård och plan undersida. Kulrullarna medger förflyttning av gods i planets alla riktningar.