TKP på Facebook Facebook

MiniLet Godshiss

minilet hc250gek1MiniLet godshiss kan levereras med önskad lyfthöjd upp till 20m, och denna hissen kan monteras på de flesta golv då den inte behöver någon grop. MiniLet hissens maskineri är monterat på toppen av schaktet vilket gör att ett separat maskinrum inte är nödvändigt. MiniLet hissen är uppbyggd kring en dubbel rullkedja som drivsystem.

MiniLet hissen levereras med ett schakt i aluminium. Insidans väggar och tak byggs i galvaniserad plåt.
Hissburens golv är i aluminiumgolvplatta.

 

 

 

 

Teknisk information: 

Max last:    250/300/400/500 kg, 0 personer
Lyfthastighet:    0,14 m/s
Max lyfthöjd:    20 m

(för mer tekniska data, se informationsbladet längre ner på sidan!)

 

Ytterligare information:

Informationsblad:

pdf ico  Informationsblad för MiniLet godshiss